Ana içeriğe atla

autorola

ENTEGRE TESİS YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE SATINALMA FAALİYETLERİ

17.02.2020 - 16:25

Kurumların ana faaliyet alanı dışında kalan hizmet faaliyetlerinin yönetilmesine Tesis Yönetimi adı verilmektedir. Bu hizmet kalemlerinin başlıcaları; Teknik Yönetim, Temizlik Hizmetleri, Güvenlik, Yemek Hizmetleri, Bitki Bakım, İlaçlama, Resepsiyonist ve Lojistik hizmetleri olarak sıralanabilir. Bu faaliyetlerinde bir arada yönetildiği sistemlere de Entegre Tesis Yönetimi adı verilmektedir.

Entegre Tesis Yönetimi her ne kadar benzer hizmetlerin yönetilmesi gibi algılansa da birçok farklı disiplinin bir arada koordinasyonunun sağlanmasıdır. Tüm bu iş alanlarının, hizmet faaliyetlerinin ayrı ayrı uygulamaları ve yönetilmesi ile ilgili farklı yetkinliklere sahip olunması gerekmektedir. Her bir yönetim fonksiyonu kendi içerisinde ciddi yükümlülükler ve riskleri barındırmaktadır. İç veya dış müşteri bacağı da düşünüldüğün de herkesin yorum yapabileceği vitrin işler olarak ta bu hizmet içeriklerini adlandırabiliriz.

Bu faaliyetler genellikle İdari Hizmetler, Emlak Yönetim Birimleri, İnsan Kaynakları veya İnşaat Proje Müdürlükleri tarafınca yönetilmektedir. En başta da belirtmiş olduğumuz üzere firmaların ana faaliyet alanları dışında kalan konular olması hasebi ile maalesef ikinci planda kalan fakat birinci eleştiri ve yorum sıralamasında yer alan bu hizmetler günümüzde profesyonel firmalar tarafınca yönetilmeye başlanmıştır. Özellikle ülkemizde sınırlı sayıda bulunan bu profesyonel firmalar uçtan uca hizmet faaliyetlerini yönetmekte olup kurum ilgili birimlerinin gerekli raporlama ve sunumları gerçekleştirmektedirler.

Ülkemizde bu hizmet faaliyetlerinin Entegre Tesis Yönetim firmalarınca yönetilmesi başta çok uluslu firmalarca tercih edilmektedir. Bunun temel nedeni ise bu hizmet alanının, hizmetlerinin ve hizmeti sağlayan firmaların bilinirliğinin düşük olmasıdır. Avrupa’da bu hizmet faaliyetini yöneten 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü firmalar bulunmakta olup Ülkemizde bu süre 15 sene olduğu görülmektedir. Entegre Tesis Yönetiminin dış kaynak olarak tercih edilmesinde de; Endüstriyel Tesisler ( fabrikalar/üretim Tesisleri), Finans Kurumları, Alış Veriş Merkezleri ve Hastaneleri sıralayabiliriz.

Peki neden bu tür firmalara ihtiyaç doğmuştur? Genelde ekonomik fayda üzerinde durulmaktadır. Entegre Tesis Yönetim firmaların birçok tesisi yönettiği düşünüldüğü vakit Ölçek Ekonomisi kapsamında daha düşük maliyetlerle çözümler sunabilmesi ve bunu yanında ihtiyaçların belli bir standartta ve kalite düzeyinde alınması olarak düşünülebilir. 

Bir diğer faydası profesyonel yönetim kadrolarına sahip Tesis Yönetim Firmaları tüm bu disiplinlerde sahip oldukları know-how ile ihtiyacın teşhisi yaparak daha optimum çözüm ve içerikleri oluşturmaktadırlar. Bunun yanında yasal sorumluluk olarak tüm bu işlemler için ihtiyaç bulunan gerekli eğitim ve niteliklere sahip yetkin çalışanları istihdam etmektedirler.

Hizmet faaliyetlerinin yönetilmesinde belli süreler sonrasında iş körlüğü oluşabilmektedir. Süreç geliştirememe, standart kalıplar içinde kalmak ve yenilikleri takip edememekte bu rutin işleyişin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunlarla birlikte Tesis Yönetim Firmaları ile çalışılması durumunda; daha şeffaf, raporlanabilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kurum standartlarını yenileyen, firma teknolojik alt yapı ve uygulamalarını sağlaması, zamandan tasarruf, kaynak yönetimi, risk paylaşımı, İş Sağlığı ve Güvenliği takibi vb…  avantajları sağladıkları görülmektedir.

Bu konuları izah etmişken bir hususa da değinmekte fayda var. Özellikle bu alanda hizmet almak isteyecek firmaların objektif verilerin yanının da hizmet temel esas olmasından dolayı subjektif verileri de iyi bir şekilde analiz etmeleridir. Bu hususta tavsiyem eksik olduğunuzu düşündüğünüz noktaların belirlenmesi ve seçeceğiniz firmanın buna getireceği çözümleri incelemenizdir.

Entegre Tesis Yönetim Firmalarında Satınalma Faaliyetleri Hizmet alanına göre değişkenlik arz etmektedir. Temel ihtiyaç tabi ki de insan kaynağı olmakla birlikte Satınalma olarak sağlanan ana ihtiyaç kalemleri;

-              Personel Kişisel Ekipmanları

-              Personel Kıyafetleri

-              Personel İSG Ekipmanları

-              Kırtasiye Sarf Malzemeleri

-              Teknolojik Alt Yapı ve Uygulamaları

-              Eğitim İhtiyaçları

-              Sözleşme Yönetimi

Teknik Yönetim Hizmetlerinde;

-              Avadanlıklar

-              Test Cihazları & Kalibrasyon Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri Yönetimi;

-              Temizlik Kağıt Grubu, Sarf Malzemeleri ve Kimyasalları

-              Yıkama Otomatları ve Diğer Temizlik Makineleri

Yemekhane Hizmetleri;

-              Gıda Malzemeleri Temini

-              Mutfak Ekipmanları

Güvenlik Hizmetleri;

-              Savunma Ekipmanları,

-              Geçiş Sistemlerinin

Tedarik edilmesi Ana kalemleri oluşturmaktadır.

Entegre Tesis Yönetim Firmalarında bu ihtiyaçların temininin yanında bir diğer önemli hususta Global ve Lokal Satınalma Çerçeve sözleşmelerinin yapılmasıdır. Bu konu firmaların stratejik satınalma yönetimini arz etmektedir. Çok önemli ve bir o kadar tecrübe gerektiren bir süreçtir. Uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik hamleler olarak ta tanımlanabilir. Tedarikçiler, Müşteriler ve diğer partnerlerinizin bir arada bulunduğu uzun dönemli iş ortaklıklarını kapsamaktadır.

Tesis Yönetim Firmalarında Satınalma Birimleri dinamik bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Hizmet verilen iş ortağınıza sunacağınız çözümlerin daima onların bulacağı çözümlerin bir adım önünde olması gerekmektedir. Tercih edilmenizin farkındalığını oluşturmak satınalma biriminin temel prensibidir. Bu yönü ile de Tesis Yönetim firmaları satınalma birimlerinin satışa doğrudan destek sağladığı açık bir şekilde görülmektedir. Bu yüzden bu sektörde faaliyet gösteren firmaların satınalma birimleri sürekli araştırma ve gelişim içinde olmalıdırlar.

Satınalma Birimleri Tesis Yönetim Firmalarının vazgeçilmez birimlerinden birini oluşturmaktadır. Üretim tesislerinde hammadde temininde olduğu gibi hizmetin ifasının gerçekleştirilmesi adına ihtiyaçların en optimum çözümlerle sunulması hizmetin sürdürülmesi adına Satınalma birimleri Tesis Yönetim firmalarının önemli bir fonksiyonunu teşkil etmektedirler. Bu yüzden Satınalma birimleri birçok sektöre göre daha ön planda aktif bir rol üstlendiği söylenilebilir.

Bu kapsamda Entegre Tesis Yönetimi bir kurumun optimum çözümlerle kaliteli çalışma ortamı sağlanması sürecidir. Bu süreç aynı zamanda bir sorumluluktur ve rekabetin yüksek olduğu günümüz piyasa şartlarında başarılı olmak için bu sorumluluğu en doğru şekilde koordine edilmesi gerekmektedir.

SATINALMA DİREKTÖRÜ

Mümin TUNABOYLU

 

autorola

Yukarı